Tag

mã postal code lập thạch

Browsing

Lập Thạch là vùng đất liền kề với Kinh đô Văn Lang thời Hùng Vương và tiếp giáp với đỉnh tam giác Châu thổ sông Hồng, một miền đất có vị trí chiến lược quan trọng, để lại nhiều di tích quý báu từ thời dựng nước và các thời kỳ đấu tranh giữ nước. Nếu như bạn đang tìm kiếm thông  tin  mã bưu cục huyện Lập Thạch – mã postcode Lập Thạch vui lòng xem bảng bên dưới:

STT

Tên Bưu Cục

1

BC. Trung tâm huyện Lập Thạch

15400

2

Huyện ủy

15401

3

Hội đồng nhân dân

15402

4

Ủy ban nhân dân

15403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

15404

6

TT. Lập Thạch

15406

7

X. Tử Du

15407

8

X. Bàn Giản

15408

9

X. Liên Hòa

15409

10

TT. Hoa Sơn

15410

11

X. Liễn Sơn

15411

12

X. Thái Hòa

15412

13

X. Bắc Bình

15413

14

X. Hợp Lý

15414

15

X. Quang Sơn

15415

16

X. Ngọc Mỹ

15416

17

X. Vân Trục

15417

18

X. Xuân Hòa

15418

19

X. Xuân Lôi

15419

20

X. Văn Quán

15420

21

X. Sơn Đông

15421

22

X. Triệu Đề

15422

23

X. Đình Chu

15423

24

X. Tiên Lữ

15424

25

X. Đồng Ích

15425

26

BCP. Lập Thạch

15450

27

BC. Liễn Sơn

15451