Nếu như bận đang tìm kiếm thông tin tra cứu mã bưu cục Vĩnh Vĩnh Yên hay mã postcode tp Vĩnh Yên, Mã Zipcode Vĩnh Yên thì có thể tham khảo thông tin dưới đây về mã bưu cục 5 số. Vĩnh Yên là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế trọng điểm, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Bảng mã bứu cục xã phường tp Vĩnh Yên

1

BC. Trung tâm thành phố Vĩnh Yên

15100

2

Thành ủy

15101

3

Hội đồng nhân dân

15102

4

Ủy ban nhân dân

15103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

15104

6

P. Tích Sơn

15106

7

P. Đống Đa

15107

8

P. Ngô Quyền

15108

9

P. Khai Quang

15109

10

P. Liên Bảo

15110

11

X. Định Trung

15111

12

P. Đồng Tâm

15112

13

P. Hội Hợp

15113

14

X. Thanh Trù

15114

15

BCP. Vĩnh Yên

15150

16

BC. KHL Vĩnh Phúc

15151

17

BC. KHL Vĩnh Yên

15152

18

BC. Phường Khai Quang

15153

19

BC. Liên Bảo

15154

20

BC. Đồng Tâm

15155

21

BC. Hệ 1 Vĩnh Phúc

15199

Hy vọng thông tin mã bưu cục Vĩnh Yên có thể giúp bạn phần nào trong tra cứu thông tin mã postcode vVĩnh Yên

Author

Nuisang.com chuyên trang blog chia sẻ thông tin du lịch Núi Sáng núi riêng và Vĩnh Phúc núi chung, cung cấp thông tin về xã hội, đời sống, mẹo vặt.... Thông tin trên trang được sưu tầm có trích nguồn - mọi vấn đề về bản quyên vui long liên hệ Nuisang88@gmaill.com

Write A Comment